subota, 6. apr 2024.
Home Pravo Blog Kako naplatiti potraživanje? – upustvu u tri koraka

Kako naplatiti potraživanje? – upustvu u tri koraka

0
Kako naplatiti potraživanje? – upustvu u tri koraka

Velikom broju pravnih lica i preduzetnika jedan od najvećih problema u poslovanju predstavljaju kooperanti i kupci, pogotovo domaći, koji ne izvršavaju svoje novčane obaveze u roku i po dogovoru. Problemi sa naplatom potraživanja su, ako ne najveći, onda u 3 najčešća problema privrednika u Srbiji. Ova, veoma negativna, ali ništa manje česta, pojava se negativno održava na poslovanje savesnog privrednika. Ako im oblast poslovanja to dozvoljava, većina privrednika se okreće saradnji sa inostranim klijentima da izbegnu probleme u saradnji sa nesavesnim domaćim privrednicima. Savesni privrednici se uglavnom prvo “opeku” jer im izostane uplata dogovorenog iznosa, pa potom prestanu da posluju sa domaćim kooperantima ili klijentima. Uglavnom oni pokušavaju kroz česte molbe dužniku, konstantna pozivanja, i pokušaje dogovora da dobiju zarađeni novac, ali se to pretvori u odlaganje u nedogled i lažno obećavanje uplate, gde poverilac na kraju odustane od svog novca.

Ako vam je opisana situacija dobro poznata, na pravom ste mestu. Advokatska kancelarija Pekić zastupa klijente u izvršnim postupcima radi efikasne i što brže naplata zakonitog novčanog potraživanja. Takav postupak je propisan Zakonom o izvršenju i obezbeđenju. Navedeno se vrši u sledeća 3 koraka:

  1. 1. Izdate račun/fakturu dužniku.

Ovaj korak je velika većina poverilaca već izvršila čim pokušava da naplati svoje potraživanje. Račun mora biti izdat u skladu sa računovodstvenim parametrima i to svi privrednici, manje više, samostalno ili u saradnji sa knjigovođom rade.

  1. 2. Pribavite pisani dokaz da je dužnik obavešten o dugu.

U Zakonu se navodi “otpremnica ili drugi pisani dokaz” da je dužnik obavešten o svom dugu. Drugi pisani dokaz je uglavnom opomena pred tužbu. Potrebno je dakle da se dužnik potpiše na otpremnicu ili da mu se poštom sa povratnicom pošalje opomena pred tužbu. Potpisivanjem poštanske povratnice o prijemu opomene pred tužbu, smatra se da postoji pisani dokaz da je dužnik obavešten o svom dugu. Sve u vezi sa ovim i daljim koracima Vam može asistirati naša advokatska kancelarija.

  1. 3. Podnosite predlog za izvršenje sudu.

Nakon što izvršite prethodne korake, Vaše potraživanje je spremno za naplatu putem suda i javnog izvršitelja. Predlog za izvršenje se podnosi sudu koji u roku od 8 dana izdaje rešenje o izvršenju ako je predlog osnovan i potpun. Zakon propisuje obavezne elemente svakog predloga za izvršenje, bez kojih bi predlog bio odbačen a vi kao podnosilac biste svejedno bili dužni da platite sudsku taksu. Ako je doneto rešenje o izvršenju, isto se dostavlja javnom izvršitelju radi naplate. Ubrzo nakon toga, a zavisno od efikasnosti rada izabranog izvršitelja, vaše potraživanje će biti namireno, te novac će biti prosleđen na Vaš račun. Sve pod uslovom da dužnik nije prezadužen.

Bonus – troškovi:

Hvala Vam što čitate blog do samog kraja. Od troškova postupka, inicijalno je potrebno da snosite advokatske troškove (sastav predloga za izvršenje itd.), iznos sudske takse i troškova javnog izvršitelja. Ove troškove je neophodno da predujmite a po naplati glavnog duga od dužnika Vam se prosleđuju i iznosi koje ste uplatili na ime ovih troškova postupka. Visina samih troškova zavisi od visine vašeg duga. Za iznos duga od npr. 100.000 dinara bi troškovi postupka mogli biti između 20.000 i 30.000 dinara. Ovakva računica je naravno informativnog karaktera a zavisi i od oblika vaše saradnje sa advokatom.

Budući da skoro svako ko ovo čita verovatno ima problem sa naplatom potraživanja, slobodno kontaktirajte našu advokatsku kancelariju na pekic@attorney.rs ako imate određenih pitanja oko sprovođenja ovog postupka.

Autor: advokat Stefan Pekić