sreda, 10. jan 2024.
Home Pravo Blog Kada je vreme za polaganje pravosudnog ispita?

Kada je vreme za polaganje pravosudnog ispita?

0
Kada je vreme za polaganje pravosudnog ispita?

Da li je uvek ispoštovano pravilo po kome se posle sticanja zvanja Diplomirani pravnik i završenog stažiranja odmah polaže pravosudni ispit?

Nije uvek ispoštovano, a i zašto bi bilo?

Zakoni sadrže odredbe kojih se svi moraju pridržavati, ali životne okolnosti nisu kod svih iste i zbog toga psihički pritisak da se ispit položi na vreme nije potreban.

Kada je kasno da počenete sa spremanjem pravosudnog ispita? Kasno je kada steknete uslov za penziju, eventualno nekoliko godina ranije, pre toga nije.

Statistika sa pripremne nastave za polaganje pravosudnog ispita Kec grupe nam ukazuje na to da različite generacije spremaju pravosudni ispit.

Najmlađi su polaznici koji ispit polažu odmah posle sticanja uslova.

To su kandidati koji su stekli dve godine radnog iskustva na poslovima pravne struke u sudu, javnom tužilaštvu, javnom pravobranilaštvu i advokaturi ili tri godine radnog iskustva na poslovima pravne struke u organu za prekršaje, drugom državnom organu, organu teritorijalne autonomije i lokalne samouprave ili četiri godine radnog iskustva na poslovima pravne struke u preduzeću, ustanovi ili drugoj organi.

U ovu grupu spadaju kandidati od 25 do 30 godina, a stažiranja su zapoćeli odmah posle diplomiranja.

Pravosudni ispit polažu i polaznici koji su zvanje Diplomiranog pravnika stekli deceniju ili dve pre donošenja odluke da će polaganje ispita, šta odlikuje ovu kategoriju polaznika?

Većina polaznika iz ove kategorije za polaganje ovog ispita odluči se zbog promene posla, zbog želje da imaju i položen pravosudni ispit ili zbog napredovanja na poslu.

U ovu kategoriju polaznika spadaju kandidati od 30 do 50 godina.

Najstariji polaznici brojili su 51, 55 i 57 godina i sa istim entuzijazmom pristupali su ovom izazovu kao i mladi, jer opet naglašavamo nisu se držali pravila i već su se posle nekoliko decenija bavljenja pravnim poslovima opredelili na ovaj korak zbog promene posla ili zbog želje da svoju pravničku profesiju obogate i položenim pravosudni ispitom.

Iz statistike pripremne nastave izvodimo i podatak da niko do kandidata (uzimajući u obzir sve generacije) nije pao pravosudni ispit.

Život svima ne donosi isto i nisu okolnosti za sve iste, zato tvrdnju da nikada nije kasno da počnete sa spremanjem pravosudnog ispita ne treba shvatiti kao još jednu motivacionu priču o pravosudnom sipitu.

Neka vam statistika pripremne nastave za pravosudni ispit koju je za 3 godine pohađalo preko 300 polaznika bude ubedljiv dokaz da godine nisu prepreka za polaganje ovog ispita.

Više informacija o pripremnoj nastavi za pravosudni ispit Kec grupe iz čiije realizacije smo izveli statistiku i podeli je sa vama možete pronaći na sledećem linku:

Pripreme za pravosudni