sreda, 10. jan 2024.
Home Pravo Pravne vesti Kada ističe rok za uplatu pete rate dugovanog poreza i doprinosa?

Kada ističe rok za uplatu pete rate dugovanog poreza i doprinosa?

0
Kada ističe rok za uplatu pete rate dugovanog poreza i doprinosa?

Poreska uprava podseća poreske obveznike koji su ostvarili pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u skladu sa Uredbom o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (“Sl.glasnik RS”, br. 156/20), da rok za uplatu pete rate ističe u četvrtak, 10. juna.

Privredni subjekt koji ne izmiri ratu u propisanom roku gubi pravo na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa koje su predmet odlaganja i celokupni preostali poreski dug dospeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja.

Za dodatne informacije poreski obveznici mogu se obratiti Kontakt centru Poreske uprave na brojeve telefona 0700-700 007 i 011-33 10 111, kao i neposredno informisati na šalterima “Vaš poreznik” u 37 filijala širom Srbije.

Izvor: Vebsajt Blic, 08. 06. 2021.

Naslov: Redakcija