Jesenas zasejano 1,8 odsto više površina nego pre godinu dana

0
36
Jesenas zasejano 1,8 odsto više površina nego pre godinu dana
Foto: Alo.rs

U Republici Srbiji u 2020. godini u jesenjoj setvi zasejano je 780 554 hektara površine, što, u odnosu na konačne rezultate jesenje setve u 2019. godini, predstavlja povećanje od 1,8%.

Posmatrano po kulturama, zasejano je više: pšenice (za 3,3%), raži (za 10,3%), ovsa (za 4,2%), a manje ječma (za 2,0%) i
uljane repice (za 8,1%).

U poređenju sa desetogodišnjim prosekom jesenje setve (2010‒2019), površine pod pšenicom povećane su za 5,0%.

Zasejana površina pšenicom u jesenjoj setvi, ha

Foto: RZS

Naslov: Redakcija

Izvor: RZS