nedelja, 7. apr 2024.
Home Pravo Pravne vesti Javna rasprava o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku

Javna rasprava o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku

0
Javna rasprava o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku

inistarstvo pravde počelo je sprovođenje javne rasprave o tekstu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

Javna rasprava traje od 19. maja do 14. juna 2021. godine.

U toku javne rasprave biće organizovani okrugli stolovi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Izradom Nacrta zakona Ministarstvo pravde ostvaruje aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23 i Akcionog plana za unapređenje pozicije Republike Srbije na Rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja – Doing Business za period 2020 – 2023. godine koje imaju za cilj unapređenje efikasnosti parničnog postupka, a naročito u delovima o dostavljanju pismena, snimanju suđenja i procesnoj disciplini, imajući u vidu EU standarde, praksu Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda.

Detaljnije informacije o javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku dostupne su na  https://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php

Izvor: Vebsajt Ministarsvo pravde, 20. 05. 2021.