subota, 6. apr 2024.
Home Pravo Pravne vesti Izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodicama s decom

Izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodicama s decom

0
Izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodicama s decom
Foto: Logan Insurance Brokers

I dalje ostaje nerešen problem majki koje nemaju 18 meseci radnog staža pre odlaska na porodiljsko odsustvo, a u nacrtu propisa nema nijedne izmene koja se odnosi na porodilje preduzetnice.

Posle gotovo tri godine od donošenja Zakona o finansijskoj podršci porodicama s decom, koji je mnogim trudnicama i porodiljama smanjio prihode tokom odsustva s posla, a i posle mnogobrojnih primedbi civilnog sektora i udruženja roditelja na račun ovog propisa, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji otvorilo je javnu raspravu o nacrtu zakona o izmenama i dopunama ovog zakona, koja će trajati do 2. aprila.

Nacrtom se brišu one odredbe kojima se uslovljavaju majke koje su rodile decu s invaliditetom da biraju između sopstvene zarade i naknade za tuđu negu i pomoć na koju njihovo dete ima pravo na osnovu hendikepa. Takođe, uvode se kazne za instituciju, rukovodioca i izvršioca koji usled pogrešne primene propisa učine štetu porodilji i porodici, a predloženim izmenama prepoznaju se majke koje su rodile petoro dece – ali samo u slučaju kada je neko od prethodne dece preminulo neposredno nakon rođenja i ako majka za to dete nije ostvarila prava iz tog zakona.

Međutim, ostaje nerešen problem majki koje nemaju 18 meseci radnog staža pre odlaska na porodiljsko odsustvo, a u nacrtu zakona nema nijedne izmene koja se odnosi na porodilje preduzetnice, niti garantovane minimalne naknade tokom odsustva radi nege deteta, koje traje od navršenog trećeg meseca života do prvog rođendana. Nisu predviđene ni izmene za žene koje moraju da održavaju trudnoću, nema finansijske podrške za majke koje su rodile više od četvoro dece, niti promena za žene koje zarađuju više od tri prosečne plate.

– Analizirali smo predložene izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodicama s decom i ma koliko da smo zadovoljni što se konačno pristupilo menjanju ovog propisa, istovremeno sa žaljenjem konstatujemo da je moglo više da se učini za majke, decu i porodice. Od pozitivnih izmena izdvajamo one koje se odnose na majke dece s invaliditetom, kazne namenjene institucijama i izvršiocima koji prave propuste u radu, kao i sve izmene koje su u vezi s odlukama Ustavnog suda iz decembra prošle godine. On je doneo odluku da su zakonom oštećene poljoprivredne osiguranice koje moraju da imaju osiguranje od 24 meseca i presudio da žena tri meseca nakon rođenja deteta ne sme da prima platu koja je niža od minimalca. Međutim, ova izmena se ne odnosi na period odsustva radi nege deteta, koji traje do navršene prve godine deteta. Drugim rečima, zakonodavac je elegantno izbegao da odredi minimalac koji bi žene primale tokom celog trajanja porodiljskog odsustva – ističe Tatjana Macura, predstavnica inicijative „Mame su zakon”, koja je Ustavnom sudu podnela predlog za ocenu ustavnosti pojedinih odredba Zakona o finansijskoj podršci porodicama s decom.

Naša sagovornica izražava zadovoljstvo činjenicom da su predviđene kaznene odredbe i podseća da se u praksi dešavalo da su neke porodilje koje su dete donele na svet tokom pandemije virusa korona bile finansijski oštećene jer su njihovi poslodavci koristili mere podrške države i odlagali plaćanje poreza i doprinosa na zarade zaposlenih. Činjenicu da je imala radni sastanak s ministarkom rada i ministrom za demografiju i brigu o porodici Macura želi da tumači kao početak dobre saradnje s predstavnicima ministarstava u čijim se resorima može naći rešenje mnogih problema koje imaju porodice s decom.

Odgovor na pitanje koliko je ukupno porodilja u prethodne tri godine bilo oštećeno Zakonom o finansijskoj podršci porodicama s decom nije jednostavno dati. Podaci Republičkog zavoda za statistiku govore da je više od trećine porodilja nezaposleno ili ekonomski neaktivno, što znači da je više od 60.000 mama do sada imalo umanjene prihode nakon dolaska bebe na svet. Sve žene koje su imale manje od 18 meseci „vezanog” radnog staža dobijale su značajno manja primanja na porodiljskom odsustvu – mnogima od njih je na kućnu adresu počelo da stiže svega nekoliko hiljada dinara zbog promene načina obračuna zarada.

Zakonom su oštećene i žene koje imaju visoka primanja – za njih je država procenila da su im tokom trajanja porodiljskog odsustva sasvim dovoljne tri prosečne plate. Ovih žena je oko 400 u Srbiji i one su svakog meseca uskraćene za više od 90.000 dinara od novca koji su zaradile. Zakonom su oštećene i mame preduzetnice jer su stavljene u poziciju da biraju da li će tokom porodiljskog odsustva staviti firmu u status mirovanja ili će zaposliti poslovođu da je vodi. Kada saberete sve žene koje su oštećene zakonom koji je na snazi skoro tri godine, dolazi se do zaključka da se barem trećini porodilja pogoršala materijalna situacija nakon dolaska bebe na svet, rezimira Tatjana Macura i podseća da je Srbija potpisnica međunarodne Konvencije o zaštiti materinstva, prema kojoj porodilja ne sme da prima zaradu koja iznosi manje od dve trećine njene plate.

Naslov: Redakcija

Izvor: Politika