nedelja, 2. okt 2022.
Home Pravo Pravne vesti Izmena uredbe o pribavljanju i raspolaganju stvarima u svojini Republike Srbije

Izmena uredbe o pribavljanju i raspolaganju stvarima u svojini Republike Srbije

0
Izmena uredbe o pribavljanju i raspolaganju stvarima u svojini Republike Srbije

Vlada Srbije donela je Uredbu o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova po kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđiti neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade.

Uredba koju je potpisana 24. decembra, doneta je na osnovu člana 27. stav 8. i člana 33. st. 4. i 6. Zakona o javnoj svojini.

Opremom veće vrednosti, u smislu člana 27. stav 2. Zakona o javnoj svojini, smatra se oprema čija pojedinačna vrednost prelazi iznos od milion dinara, navedeno je u članu 1. nove uredbe. U prethodnoj uredbi, opremom veće vrednosti bila je smatrana oprema čija pojedinačna vrednost nije prelazila donji granični iznos nabavke male vrednosti utvrđen zakonom, odnosno 500.000 dinara.

Član 2. nove Uredbe precizira da se pokretne stvari mogu otuđiti iz javne svojine neposrednom pogodbom, ukoliko nisu otuđene u postupku prodaje putem javnog oglašavanja ili prikupljanja pismenih ponuda u smislu člana 31a Zakona.

Izuzetno, što je novina u ovoj Uredbi, pokretne stvari mogu se otuđiti neposrednom pogodbom i u slučaju kada nije sproveden postupak javnog oglašavanja ili prikupljanja pismenih ponuda, a za potrebe humanitarnih organizacija, udruženja građana iz oblasti zdravstva, kulture, nauke, prosvete, sporta, socijalne i dečje zaštite, zaštite životne sredine, zaštite od požara, kao i verskih zajednica.

Pokretne stvari za posebne namene u smislu člana 63. Zakona mogu se otuđiti neposrednom pogodbom na način utvrđen u stavu 2. člana 2. Uredbe.

U slučaju otuđenja pokretnih stvari na način utvrđen u članu 2. stav 1. nove uredbe, kupoprodajna cena stvari ne
može biti manja od 60% početne procenjene vrednosti utvrđene u postupku javnog oglašavanja ili prikupljanja pismenih ponuda, precizirano je u člana 3. Uredbe.

Izuzetak su pokretne stvari, kao i pokretne stvari za posebne namene, koje se mogu otuđiti ispod tržišne cene, odnosno bez naknade u cilju uspostavljanja dobrih odnosa sa drugim državama, međunarodnim i humanitarnim organizacijama, verskim zajednicama i udruženjima građana iz člana 2. stav 2. ove uredbe.

Prema slovu Uredbe, odluku o otuđenju pokretnih stvari u svojini Republike Srbije neposrednom pogodbom, ispod tržišne cene, odnosno bez naknade, donosi Vlada, što je izmena u odnosu na prethodnu uredbu po kojoj funkcioner koji rukovodi organom donosi odluku o formiranju komisije koja će sprovesti postupak otuđenja stvari neposrednom pogodbom.

Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, a danom njenog stupanja na snagu prestaje da važi prethodna Uredba o određivanju opreme veće vrednosti i utvrđivanju slučajeva i uslova pod kojima se pokretne stvari iz javne svojine mogu otuđivati neposrednom pogodbom.

Izvor: ekapija.com