Izbačen kalendar poreskih i drugih obaveza za kompanije

0
45
Izbačen kalendar poreskih i drugih obaveza za kompanije
Foto: Kurir

Poreska uprava objavila je kalendar kada bi šta od svojih obaveza po osnovu poreza i doprinosa trebalo da plate firme u februaru.

Prema tom kalendaru, danas ističe rok za podnošenje poreske prijave za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu poslovanja, odnosno prometa u prošloj godini.

Takođe i za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za decembar 2020. godine 5. februara ističe rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu, kao i dostavljanje izveštaja o izmirenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplate sredstava, prenosi Tanjug.

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec i podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec za poreske dužnike iz člana 10. Zakona o porezu na dodatu vrednost je 10. februar..

Prema ovom kalendaru, do 17. februara se plaćaju akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

Takođe i doprinosi za sveštenike i verske službenike, zatim za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec, te za samostalne umetnike za prvi kvartal ove godine.

Isti je rok i za plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za prvi kvartal 2021. godine, zatim za podnošenje prijave za utvrđivanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i mesečne akontacije za 2021. godinu za samostalne umetnike, kao i za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec.

Do 17. februara se podnose poreske prijave i plaća PDV za prethodni mesec, plaća akontacija poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec kao i obračunata akciza za period od 16. do kraja prethodnog meseca, podnosi se poreska prijava za obračun akcize za prethodni mesec i podnosi prijava o obračuunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec.

26. februara se plaća obračunata akciza za period od 1. do 15. dana u mesecu.

Naslov: Redakcija

Izvor: Politika