subota, 6. apr 2024.
Home Pravo Pravne vesti Info predavanje: Prednosti medijacije u privredi

Info predavanje: Prednosti medijacije u privredi

0
Info predavanje: Prednosti medijacije u privredi

KEC grupa Vas poziva na besplatno informativno predavanje o prednostima postupka medijacije u privredi, koje će se održati dana 23.12.2020. godine od 17:00h putem aplikacije „Zoom“.

Kome je predavanje namenjeno? 
Informativno predavanje namenjeno svima akterima iz pravnog i poslovnog sveta, ali s obzirom na koncept, pre svega direktorima, ovlašćenim licima, zastupnicima pravnih lica, preduzetnicima, koji će se upoznati sa prednostima medijacije, koje su značajne za njihovo poslovanje. 
Cilj informativnog predavanja je predstavljanje postupka medijacije, kao vansudskog rešavanja sporova u privredi, čime se učesnicima u postupku, a stranama u sporu obezbeđuje ušteda u vremenu i novcu, što je od velikog značaja aktere u poslovnom svetu. 

Šta je medijacija? 
Koje su prednosti medijcije u odnosu na sudski postupak? 
Kako se pokreće postupak medijacije? 
Na koji način se okončava postupak medijacije? 
Zašto je medijacija od velikog značaja za privredu? 

Na ova i mnoga druga pitanja odgovor ćete dobit na ovom informativnom predavanju. 

„Troškovi postupka medijacije u proseku iznose 2-5 %u odnosu na prosečne sudske troškove. Jasno je da troškovi sudskog postupka zavise pre svega od dužine njegovog trajanja, dok nasuprot tome spor koji se rešava u postupku medijacije , u skladu sa zakonom rešava se u roku od 60 dana, a to je u praksi čak daleko manje, a troškove ovog postupka definiše visina vrednosti spora, koje strane u postupku medijacije snose solidarno“ – Nina Kostić. 

Predavač: 
Nina Kostić, diplomirani pravnik – medijator, saradnik na portalu „biznis i pravo“ i koordinator zadužen za medijaciju u KEC grupi 
Kec grupa organzuje ovo predavanje u skladu sa idejom iskazanom kroz pokretanje portala „Biznis i pravo“, gde će obrađivati brojne teme od značaja za pravni i poslovni svet, pa je samim tim tu svoje mesto pronašla i medijacija, a u odeljku koji se odnosi na biznis, te je učešće na ovom informativnom predavanju BESPLATNO. 

Broj mesta je ograničen, te što pre obezbedite svoje mesto, a najkasnije do 22.12.2020. godine do 00:00h, klikom na sledeći link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT5YZSh_aEwHDXGR3OpGLRJIOUxTf1kzac7tbBmFH6iM7sZw/viewform