Grdelica se još gradi

0
24
Grdelica se još gradi
Foto: Alo.rs

Da je prihvaćeno CIP-ovo rešenje iz idejnog projekta ništa od ovoga se ne bi dogodilo, kaže Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije.

Auto-put kroz Grdeličku klisuru otvoren je pre godinu i po dana, a radovi na stabilizaciji kosina neprekidno traju. Desna traka je zatvorena za saobraćaj već neko vreme.

Pošto su pre dva dana iz leskovačkog odbora Narodne stranke prijavili da je opet došlo do klizišta na potpornim zidovima u Grdeličkoj klisuri, iz „Koridora Srbije” je saopšteno da ne postoje pomeranja na kosinama u klisuri, niti je aktivirano klizište, već da je reč o spiranju površinskog sloja materijala.

Aleksandar Antić, direktor „Koridora Srbije”, u ponedeljak je posetio gradilište i kazao da je zbog obilnih padavina i naglog topljenja snega došlo do manjeg izlivanja vode i blata u dužini od desetak metara, na desnom profilu auto-puta, koji je zatvoren za saobraćaj od oktobra 2020, zbog izvođenja radova na kosini, neposredno iznad trase auto-puta.

Jesenas je na tom delu puta rađen i asfalt jer je popucao. Obrušavanje potpornih zidova je u više navrata i tokom gradnje pravilo probleme tako da se sa sanacijom brda nije ni prestajalo.

Goran Rodić, potpredsednik Građevinske komore Srbije rekao je da će na tom putu stalno biti problema jer je zemljište erozivno i zato bi zidovi trebalo da se ojačaju.

– Kada padnu kiše, voda se sliva, ulazi u to zemljište i narušava sigurnost. Ako bi se pojavilo klizište bilo bi opasno. Oni i dalje pobijaju mikročipove i stabilizuju tu kosinu, tako da radovi u Grdeličkoj klisuri nisu ni stali – objasnio je Rodić.

Prema njegovim rečima, da je prihvaćeno CIP-ovo rešenje iz idejnog projekta ništa od ovoga ne bi bilo. Njihov rešenje kosine je prenebregnuto i španskom izvođaču je dato da radi glavni projekat, a CIP-ovi projektanti se pozivaju na odgovornost i pokreću se postupci za preispitivanje njihovih licenci – kazao je Rodić.

– Ispitivanja nisu urađena do kraja. Pokazalo se da brzina u projektovanju nanosi ogromne štete. Stalno smo upozoravali da struci treba ustupiti posao. Ako mora da se projektuje i tri godine, a da se izvodi za nekoliko meseci. Dobar projekat i dobra priprema su pola posla. Sada ćemo tek da vidimo koliko će nas koštati sanacija – naveo je Rodić.

Podsetimo, tokom gradnje obrušio se potporni zid, ali nikada nismo saznali ko je za to kriv iako je tadašnja ministarka građevine Zorana Mihajlović najavljivala da će se tačno utvrditi čija je to odgovornost i koliko nas je to koštalo. Ministarstvo građevinarstva tražilo je da se 19 inženjera nađe pred sudom časti Inženjerske komore, ali epilog nije poznat.

Zorana Mihajlović potpredsednica vlade i bivša ministarka građevinarstva saobraćaja i infrastrukture za vreme čijeg mandata se obrušio potporni zid u Grdelici kaže da postojanje odgovornosti za obrušavanje može da utvrdi samo sud u sudskom postupku. Ministarstvo nije imalo svojstvo projektanta, investitora, izvođača, stručnog nadzora, kontrolne laboratorije ili tehničke kontrole na izgradnji Koridora 10. Svi navedeni subjekti imaju zakonom jasno propisane obaveze i odgovornosti u procesu izgradnje infrastrukturnog projekta.

– Ministarstvo je u okviru svojih nadležnosti tražilo dostavljanje izveštaja od investitora, „Koridora Srbije”, o uzrocima obrušavanja i obaveštenje o predlozima mera koje će se preduzeti za saniranje. Konačnu odluku u izboru projektantskih opcija, prihvatanju ili odbijanju predloga projektantskog nadzora, uvođenje novih subjekata u izradu projekta sanacije (Građevinski fakultet) donosio je poslodavac, odnosno „Koridori Srbije”, kao ugovorna strana. Konačnu cenu izgradnje treba poslodavac da utvrde nakon okončanog obračuna – kazala je Mihajlovićeva koja trenutno rukovodi Ministarstvom energetike.

Na naše pitanje dokle je stigao postupak za preispitivanje licenci 16 inženjera, koje je pokrenulo Ministarstvo građevinarstva za vreme njenog mandata i kakav je epilog, ona je odgovorila da je na osnovu dobijenih podataka pokrenut postupak odgovornosti projektanata – inženjera, pred Inženjerskom komorom i tom prilikom ministarstvo je zatražilo da se u skladu sa zakonom i nadležnostima Inženjerske komore, pred Sudom časti proveri rad i projektanata i izvođača na spornim deonicama.

Sud časti i Inženjerska komora nisu izvestili prethodno rukovodstvo Ministarstva građevinarstva o ishodu tih prijava, osim da je provera u toku.

– Nadležnosti ministarstva su podnošenjem prijava iscrpljene, i svaka druga aktivnost značila bi nedozvoljen uticaj na odluke Suda časti Inženjerske komore. U sklopu aktivnosti ministarstva, prvi smo pokrenuli i postupke utvrđivanja pojedinačne odgovornosti inženjera za propuste u projektovanju na pojedinim deonicama Koridora 10, iako neki drugi nisu dostavili traženu dokumentaciju koja je neophodna da se moguća krivica odgovornih utvrdi – navela je Mihajlovićeva.

Upitana da ako je sve rađeno po propisu, kako je moguće da tamo radovi neprekidno traju, bivša ministarka građevinarstva odgovorila je za naš list da utvrđivanje činjenica da li su radovi izvedeni „po propisima” nije nikada predmet pretpostavke.

– U fazi izgradnje infrastrukturnog projekta, nije moguće preći na sledeći nivo ili fazu izgradnje, ukoliko prethodne pozicije nisu verifikovane, odnosno „primljene” od strane stručnog nadzora. Ta verifikacija uključuje proveru kvaliteta izvedenih radova i materijala, koji su korišćeni u skladu sa propisima i tehničkim specifikacijama. Pitanje o „neprekidnosti” radova treba da uputite poslodavcu i predstavnicima stručnog nadzora. U tom smislu, sve odgovore treba tražiti od neposrednih učesnika u procesu izgradnje, a ne od ministarstva. Na kraju ne postoji nijedno ministarstvo ili ministar koji su tokom svog mandata podneli više prekršajnih prijava, prijava za privredne prestupe ili krivičnih prijava za različite oblike propusta u svom resoru – naglasila je Mihajlovićeva.

Izvor: Politika