Građanima olakšano prijavljivanje sive ekonomije

0
32
Građanima olakšano prijavljivanje sive ekonomije
Foto: Information Age

Prijavljivanje sive ekonomije i kršenja epidemioloških mera u Srbiji od danas je dodatno olakšano, jer je građanima i privrednicima na raspolaganju IVA – chatbot aplikacija republičkih inspekcija, objavila je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Nova usluga dostupna je na sajtu Koordinacione komisija za inspekcijski nadzor www.inspektor.gov.rs. a pruža podršku u popunjavanju onlajn obrasca za prijavu, navedeno je u saopštenju.

Istaknuto je da će chatbot IVA (Inspector Virtual Assistant) povećati efikasnost i automatizaciju rada Kontakt centra republičkih inspekcija, osnovanog u martu prošle godine.

Putem onlajn razgovora sa strankama, IVA će pomoći da budu izbegnuta čekanja, dodatno angažovanje operatera i analitičara, kao i inspekcija, jer će obrada brojnih neadekvatnih zahteva i ponavlјajući poslovi biti zamenjeni radom softverske aplikacije.

Šef Jedinice za inspekcijski nadzor u NALED-u Dragan Pušara naveo je da je za 11 meseci rada, kontakt centru upućeno gotovo 17.000 prijava, dodajući da će IVA biti velika pomoć u obradi svih budućih predstavki i da će se chatbot razvijati kroz tri faze.

„U okviru prve faze, aplikacija će služiti za navigaciju i pomoć građanima da popune onlajn formu, dok će druga faza omogućiti početnu trijažu pitanja i predstavki. Poslednja faza podrazumeva nadogradnju aplikacije, kao i pružanje informacija o zakonskoj regulativi i inspekcijskoj praksi kako bi se stranke edukovale i smanjio broj poziva, predmeta i predstavki koje nisu u nadležnosti republičkih inspekcija“, kazao je Pušara.

Reformu i modernizaciju sistema inspekcijskog nadzora pokrenulo je 2017. godine Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji s NALED-om i uz finansijsku i tehničku podršku Evropske banke za obnovu i razvoj, u cilju pobolјšanja rada inspektora i ukupnog poslovnog okruženja u Srbiji.

Uz podršku NALED-a osnovana je Jedinica za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor, koja je koordinisala sveobuhvatnu reformu i koja uklјučuje 44 inspekcije u 14 ministarstava.

Jedna od ključnih mera Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije je uspostavlјanje i razvoj Kontakt centra republičkih inspekcija.

To je jedinstveno upravno mesto mesto gde privrednici i gradjani mogu da prijave sivu ekonomiju, neregistrovane subjekte i nelojalnu konkurenciju, kao i nepravilnosti ili pritužbe na rad inspektora putem portala, telefona, e-pošte i glasovne pošte.

Od 16.884 prijava građana i privrede, više od 5.000 bilo je u nadležnosti republičkih inspekcija, 1.270 je prosleđeno lokalnim inspekcijama dok je kod ostalih strankama data informacija ili pravna podrška, prijavljeni problemi nisu bili u nadležnosti republičkih inspekcija pravni savet ili nisu predstavljali veliki rizik, a bilo je i nepotpunih predstavki ili predstavki s greškom (kod glasovnih poruka).

Najviše prijava upućeno je Inspektoratu za rad (1.134 prijava), tržišnoj inspekciji (1.061), poreskoj (1.036) i sanitarnoj inspekciji (811).

Osim podrške u popunjavanju onlajn obrasca, za građane i privredu je pripremljena detaljna lista problema, odgovori na pitanja i moguća rešenja, koja će putem chatbot aplikacije biti dostupna za Tržišnu inspekciju, Inspektorat za rad, Poresku upravu, Sanitarnu inspekciju, Inspekciju za drumski saobraćaj, Građevinsku inspekciju, Urbanističko–građevinsku inspekciju.

Takodje, biće dostupna i za Upravnu inspekciju, Poljoprivrednu inspekciju, Veterinarsku inspekciju, Prosvetnu inspekciju, Zdravstvenu inspekciju, Inspekciju socijalne zaštite, Turističku inspekciju, Inspekciju poštanskih usluga i za inspekcije koje su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Naslov: Redakcija

Izvor: N1