četvrtak, 27. apr 2023.
Home Pravo Pravne vesti Godina uspeha za Prvo javno tužilaštvo u Beogradu

Godina uspeha za Prvo javno tužilaštvo u Beogradu

0
Godina uspeha za Prvo javno tužilaštvo u Beogradu
Izvor fotografije: N2 portal

EOGRAD – Prvo Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu u Novu godinu ušlo je sa smanjenim brojem starih predmeta. Oni koji su preostali iz 2017. biće završeni u ovoj godini, za kada se predviđa da se urade i svi oni iz 2018. godine. Ovo tužilaštvo pohvalila je i Svetska banka, ne samo zbog plana rešavanja starih predmeta, već i zbog odnosa sa javnošću i njihove internet stranice.

Prema rečima Ljubivoja Đorđevića, koji će na čelu tužilaštva ostati narednih šest godina, nakon što je reizabran, uporedo sa starim, redovno se rade tekući predmeti, pre svih pritvorski, zatim oni vezani za nasilje u porodici, za ugrožavanje sigurnosti novinara, lekara, sudija, kao i svih ostalih, pišu Novosti.

Kakvi su rezultati Tužilaštva kad je reč o godini za nama?

– Na osnovu naših optuženja, Prvi osnovni sud je izrekao 97 odsto osuđujućih presuda. Sklopili smo oko 600 sporazuma o priznanju krivice, a oko 2.000 predmeta okončano je oportunitetom.

Koliko vam je u svemu tome pomogao Plan rada koji ste doneli?

– Jedan od pokazatelja efikasnosti rada tužilaštva odnosi se na broj nerešenih predmeta, posebno starih. Tužilaštvo je 2016. iniciralo donošenje plana i programa rešavanja starih predmeta. U praksi se pokazalo da se donošenjem tog plana drastično smanjio broj starih predmeta, i to na nekolicinu starijih od pet godina. Cilj je da u Prvom tužilaštvu ne bude predmeta čije rešavanje traje više od pet godina ili da taj broj bude sveden na razumnu meru predmeta, koje nije moguće rešiti zbog procesnih smetnji.

Za period u narednih šest godina značajno mesto zauzima i javnost u radu ove institucije, unapređenje internet portala i informatora u radu.

– Prvo tužilaštvo je donelo svoju komunikacionu strategiju, kojom je predviđena transparentnost u radu, ali i pored ovoga smatram da je neophodno dodatno unaprediti komunikaciju kako sa stručnom, tako i laičkom javnošću, jer od otvorenosti rada tužilaštva prema javnosti zavisi poverenje građana u njegov rad. Javni tužioci se na osnovu neproverenih i često netačnih informacija optužuju za nerad, neefikasnost i nezakonitost, što za posledicu ima pad poverenja u javnotužilačku organizaciju, a ovako stečeno uverenje kasnije je teško promeniti. Ono na šta sam izuzetno ponosan jeste internet stranica Prvog tužilaštva koja svakom zainteresovanom građaninu omogućava pristup informacijama vezanim za rad, funkcionisanje i organizaciju tužilaštva.

Smanjen broj nerešenih predmeta

Posebnu pažnju, prema Đorđevićevim rečima, privlače rezultati rada u vreme vanrednog stanja i rada zaposlenih od kuće koji je organizovan zbog pojave virusa korona. Tada je, kako navodi, u najvećem procentu smanjen broj nerešenih predmeta starijih od pet godina, što je u bitnom doprinelo realizaciji navedenog plana i programa.

Novina u vašem radu je i osnivanje službe za odnose sa javnošću.

– Na čelo te službe postavio sam jednog zamenika, koji će biti portparol, a pored njega, tu su i četiri saradnika. Dva će pomagati u radu portparola, odgovaraće na sva pitanja novinara, dok će druga dva saradnika pomagati u odgovorima vezano isključivo za zahteve u vezi s Zakonom o slobodnom pristupu informacijama. Moram da kažem da sam izuzetno ponosan što sam i dalje na čelu Prvog tužilaštva i želim u narednom mandatu sa svojim timom rukovodilaca i svim ostalim zaposlenima da nastavim kontinuitet dobrih rezultata. Maksimalno ću se truditi da ispunim očekivanja, kako javnotužilačke organizacije, tako i građana.

Izvor: Vebsajt Kurir, 8. 1. 2021.