Dva i po miliona više tekućih računa, nego klijenata

0
34
Dva i po miliona više tekućih računa, nego klijenata
Foto: Bankar.rs
Verovatno nema građanina Srbije koji nije otvorio tekući račun u banci, a prema poslednjim podacima Kreditnog biroa, mnogi ih imaju i u više finansijskih ustanova.

Otvaranje osnovnog računa je besplatno, kao i zatvaranje, ali se njegovo održavanje u gotovo svim bankama plaća od 95 do čak 295 dinara mesečno. Događa se da se na neaktivnim računima nakupe dugovi, a podaci o tome dođu do Kreditnog biroa, pa klijent koji poželi da podigne kredit bude odbijen, jer je “označen” kao nepouzdan. Zato stručnjaci savetuju da se neaktivni računi ugase.

Prema podacima iz Kreditnog biroa u decembru prošle godine, u Srbiji je oko 5,4 miliona građana imalo blizu 7,9 miliona tekućih računa kod poslovnih banaka. Ne zna se tačno koliko je računa otvoreno, a ne koristi se, ali prema nekim ranijim istraživanjima, svaki peti nije aktivan.

– Kod većine banaka praksa je da se tarifiraju samo aktivni ili računi koji se povremeno koriste i to samo u mesecu kada je bilo prometa na njima – kažu u Udruženju banaka.

– Banke su u segmentu naknada za platne uslugetransparentne i svi podaci mogu se naći na sajtu Narodne banke Srbije. To je stvar poslovne politike institucije i regulisano je ugovorom o otvaranju računa kao i tarifnom politikom naknada konkretne banke.

Iako pojedine banke ne naplaćuju održavanje neaktivnih računa, može da se dogodi da zbog neizmirivanja dugova, neretko i vrlo malih, podaci o obavezama stignu u Kreditni biro i naprave problem prilikom tražnje kredita.

– Ukoliko se dogodi da klijent duže vremena ne izmiruje svoje obaveze po osnovu održavanja tekućeg računa, a ugovorom je predviđena fiksna naknada na mesečnom nivou, može se dogoditi da banka tu docnju evidentira u Kreditnom birou – objašnjavaju u UBS.

– Ukoliko je materijalno značajan iznos, to svakako može uticati na kreditnu sposobnost klijenta. Da li će i u kojoj meri taj podatak uticati na kreditnu sposobnost klijenta isključivo zavisi od poslovne politike banke koja se angažuje i njenih procedura za ocenu boniteta prilikom odobravanja kredita.

OPREZ PRE IZBORA

NAŠ je savet da svako od klijenata prilikom otvaranja računa kod banke dobro prouči ugovor o otvaranju i vođenju računa kako bi mogao da bude informisan o svim svojim pravima i obavezama – kažu u UBS.

– Nakon toga on će sam napraviti procenu da li je bolje gasiti neaktivan račun ili ostaviti račun u stanju mirovanja do neke sledeće prilike kada će biti aktiviran.

Kako u UBS kažu, procedura gašenja računa kod banke je jednostavna ukoliko nema nikakvih dospelih obaveza po tom računu.

– Dovoljno je podneti zahtev i banka će ugasiti račun. Po osnovu samog gašenja računa, klijent nema nikakav trošak, jer banke nemaju naknadu za gašenje računa.

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga regulisao je pitanje obaveštavanja korisnika finansijskih usluga o svim dugovanjima, uključujući i ona nastala po osnovu korišćenja tekućeg računa.

Naslov: Redakcija

Izvor: Novosti