Duži rok otplate i grejs period za kreditiranje firmi iz ugroženih sektora

0
141
Duži rok otplate i grejs period za kreditiranje firmi iz ugroženih sektora
Foto: Komercijalna banka

Kako bi se očuvala likvidnost privatnog sektora, država je odlučila da produži postojeću garantnu šemu, a uspostavljena je i nova garantna šema za podršku najugroženijim preduzećima.  Ministar finansija Siniša Mali navodi da proširenje garantne šeme sa sobom nosi dve bitne izmene.

„Prva izmena, u odnosu na prethodni period, odnosi se na maksimalnu vrednost kredita koje banke mogu da plasiraju sa garancijom države, a koja se uvećava za 500 miliona evra, tako da će iznositi ukupno 2,5 milijardi evra. Druga izmena se tiče perioda raspoloživosti ovakvih kredita. Naime, ovi krediti biće raspoloživi do 30. juna 2022. godine“, kaže Mali za portal Biznis.rs.

Ministar napominje da su prema poslednjoj evidenciji, banke do sada u sklopu postojeće garantne šeme odobrile oko 1,7 milijardi evra kredita.

“To je umnogome pomoglo našim privrednim subjektima da obezbede likvidnost u vreme neizvesnosti zbog pandemije korona virusa. Takođe, nekima od njih je pomoglo i za dalje investicije, kako bi unapredili svoje poslovanje”, napominje ministar finansija.

Deo privrednika je najave mogućnosti novih, povoljnih kredita razumeo kao priliku koja se daje samo kompanijama iz ugroženih sektora, a ministar finansija to demantuje.

“Proširenjem postojeće garantne šeme ne menjaju se uslovi podobnosti, tako da svi preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća koja ispunjavaju uslove propisane Zakonom o utvrđivanju garantne šeme mogu da apliciraju za kredite koji imaju garanciju države u skladu sa predmetnim zakonom. Sa druge strane, Republika Srbija uspostavlja i drugu garantnu šemu koja je namenjena svim firmama iz ugroženih sektora, kao i firmama u drugim sektorima sa padom poslovnih prihoda većim od 20 odsto u 2020. godini. Maksimalna vrednost kredita pokrivenih drugom garantnom šemom iznosiće 500 miliona evra”, objašnjava Mali.

Krediti pokriveni postojećom garantnom šemom, dodaje on, daju sa sa periodom otplate do 36 meseci, sa uključenim obaveznim grejs periodom od devet do 12 meseci.

“Krediti pokriveni drugom garantnom šemom daju sa sa periodom otplate do 60 meseci, sa uključenim obaveznim grejs periodom od 18 do 25 meseci. Želeli smo da na ovaj način pružimo dodatnu podršku posebno ugroženim sektorima, na koje je ova kriza najviše uticala, i da im pomognemo da obezbede neophodnu likvidnost”, naglašava ministar finansija.

Izvor: N1