Dualnim studijama brže do posla

0
14
Dualnim studijama brže do posla
Foto: MIA

Na fakultetima u Srbiji uskoro će biti u ponudi dualni studijski programi, a odevno inženjerstvo i dizajn među prvima su koji će biti razvijeni u saradnji poslodavaca i Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. 

Po dualnim studijama studenti će učiti teoriju u amfiteatrima i učionicama, a veštine i praksu sticati u kompanijama, u realnom radnom okruženju kod potencijalnog poslodavca.

Cilj uvođenja dualnog obrazovanja jeste da fakulteti pored vrhunskih teorijskih znanja svojim studentima ponude praktične kompetencije koje se stiču kroz rad u kompanijama, objašnjava profesor Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu. Ističe da fakultet vrlo pažljivo prati potrebe privrede i da je spreman da, u kratkom roku, postojeće studijske programe prilagodi dualnom modelu studija.

Mašinski fakultet u ponudi već ima novi master studijski program Industrija 4.0, jedan od koncipiranih prema smernicama dualnog obrazovanja. Rešenje problema nedostatka inženjera koji je prisutan i u mnogo razvijenijim ekonomijama od naše, profesor Mitrović vidi u privlačenju stranih kompanija da, osim proizvodnih, u Srbiju prebace i razvojne kapacitete. Osnovni preduslov je unapređenje kvaliteta obrazovanja inženjera, što dualne studije i omogućavaju.  

Privreda ukazuje na višestruke benefite dualnih studija u odnosu na klasična predavanja i vežbe na fakultetima.

„Prednosti su velike, jer se studenti u toku studiranja pripremaju za posao u struci, a kompanije dobijaju spremne i obučene kandidate. Nedavno smo otvorili i fabriku u Novom Sadu, u kojoj se proizvodi napredna elektronika za auto industriju, pa su potrebe za uključivanje u dualne studijske programe još veće, posebno vezano za SMT tehnologiju, testiranje, optiku, elektroniku i mašinstvo“, ističe Saša Ćoringa generalni direktor kompanije Continental Automotiv Srbija.

Kompanija na globalnom nivou već ima takvu praksu i odlične rezultate u Nemačkoj i Rumuniji. „Continental Automotiv Srbija je vrlo zainteresovana da se uključi u dualne studijske programe i otvoreni smo za saradnju sa svim resorsnim institucijama i obrazovnim ustanovama. Imamo lepo iskustvo sa našim programom praksi gde je više od 100 studenata uglavnom Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu prošlo praksu u našem Istraživačko razvojnom centru i po završetku dobilo posao u  kompaniji“, rekao je direktor i najavio da na Fakultetu tehničkih nauka kompanija uskoro otvara i laboratoriju gde će studenti imati vežbe i praksu.

Dualno obrazovanje na nivou fakulteta i srednjih škola doprinosi razvoju privrede i tendenciji zadržavanja mladih u zemlji. Prednosti učenja kroz rad su dinamičnost, inovativni pristupi i značajno smanjenje trajanja obuke za posao.  Sinergija teorijskog i praktičnog znanja dovodi do stvaranja mladih, energičnih i obrazovnih kadrova koji su potrebni privredi, ocenjuje Tamara Karapandžić, marketing menadžer u čačanskoj kompaniji Tiffany Production. Firma je aktivno uključena u projekat srednjoškolskog dualnog obrazovanja u Čačku i da je logičan sled aktivnosti dualni studijski program, kome će se Tiffany rado pridružiti.

U sektorima koje je tražila privreda omogućeno je školovanje studenata na akademskim i strukovnim studijama prvog i drugog stepena. Zakon o dualnom modelu u visokom obrazovanju, donet septembra 2019. godine usvojio je koncept i dobru praksu već uspostavljenog modela dualnog obrazovanja na srednjoškolskom nivou.

Aktivnosti Privredne komore Srbije u okviru dualnih studija biće usmerene na povezivanje poslodavaca sa visokoškolskim ustanovama i podršku kompanijama kroz celokupan proces studiranja.

Učenje kroz rad odgovoriće potrebama privrede i studenata, omogućiti brzo zapošljavanje mladih budućih stručnjaka, kao i njihov ostanak u Srbiji, ocenjuje Ana Stojanović, rukovodilac Službe za dualno obrazovanje Privredne komore Srbije. Uvođenjem dualnih studija poslodavci, koji godinama ukazuju na manjak kadrova, naročito inženjera tekstilne, mašinske, elektro industrije, građevine, IT-a, kao i tehnologa različitih specijalnosti, imaju mogućnost da dođu do mladih ljudi koje će obučiti prema svojim potrebama sa idejom da, po završetku studiranja, ostanu da rade u kompaniji, rekla je Stojanović. 

Izvor: PKS