utorak, 16. apr 2024.
Home Pravo Pravne vesti Nova verzija web portala e-Šalter

Nova verzija web portala e-Šalter

0
Nova verzija web portala e-Šalter

Postavljena je nova verzija web portala e-Šalter. U novu verziju je ugrađeno nekoliko bitnih novina za korisnike:

  1. Prilikom podnošenja elektronskog zahteva korisnik se najpre autentifikuje tako što mora da upiše verifikacioni kod koji mu se automatski šalje na mejl adresu koju je uneo u web obrascu.
  2. Ukoliko korisnik nije dostavio svu potrebnu dokumentaciju uz zahtev, referent RFPIO koji obrađuje njegov zahtev može mu poslati poruku preko portala e-Šalter. Poruka referenta se šalje preko web portala na mejl adresu korisnika koju je uneo u web obrascu.
  3. Omogućeno je da korisnik naknadno dopuni dokumentaciju koju dostavlja kao priloge uz već podneti zahtev, ali tek nakon poslate poruke od strane referenta RFPIO.
  4. Pored toga što korisnik može u svakom trenutku proveriti trenutni status svog zahteva, u pregledu statusa zahteva je uvedena mogućnost prikaza istorije statusa po hronološkom redosledu. Na taj način, korisnik može pratiti celokupan tok procesa obrade zahteva, od prijema do ekspedicije. U statusu podnetog zahteva se prikazuju datum i vreme od kada je podneo zahtev, kada je podneo sve priloge i kada je odgovarajući referent RFPIO izvršio promenu statusa ili zahtevao dopunu dokumentacije.

Podsećamo da je od 4. maja 2020. godine Fond građanima omogućio da elektronskim putem, preko ovog web portala, podnose zahteve za ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, za izdavanje potvrda i uverenja, kao i dokaze koji se uz zahtev prilažu.

E-Šalter RF PIO je među najnaprednijim elektronskim servisima u celoj državnoj upravi i prilagođen je građanima u najvećoj mogućoj meri. Fond će i ubuduće aktivno i kontinuirano raditi na tome da se ostvarivanje prava iz PIO što više pojednostavi, ubrza i olakša, a elektronski servisi učine dostupnim i jednostavnim za korišćenje što većem broju građana.

Izvor: Vebsajt Republički zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, 12. 04. 2021.
Naslov: Redakcija