subota, 1. okt 2022.
Home Pravo Blog Da li je u redu da pravosudnom ispitu kažete ne?

Da li je u redu da pravosudnom ispitu kažete ne?

0
Da li je u redu da pravosudnom ispitu kažete ne?

Posle sticanja zvanja Diplomiranog pravnika završetkom osnovnih studija na Pravnom fakultetu, pravnici počinju sa stažiranjem u sudu, u advokatskoj kancelariji, kod javnog izvršitelja, u javnom tužilaštvu, javnom izvšilaštvu, preduzećima, javnim organima i tako dalje.

Koliko traje stažiranje kako bi se stekao uslov za polaganje pravosudnog ispita?

Pravosudni ispit može polagati lice koje je posle završenog Pravnog fakulteta steklo radno iskustvo na poslovima pravne struke i to:

  • Dve godine u sudu, javnom tužilaštvu, javnom pravobranilaštvu i advokaturi;
  • Tri godine u organu za prekršaje, drugom državnom organu, organu teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;
  • Četiri godine u preduzeću, ustanovi ili drugoj organizaciji.

Za neke poslove nije neophodno polaganje Pravosudnog ispita i pravnici koji su se odlučili za takve delatnosti ne planiraju da ga polažu i tu ideju odbacuju onog momenta kada su se pronašli u poslu koji rade.

Možda ta misao nije loša za one koji se na primer nikada ne bi bavili advokaturom, kojima odgovara delatnost koja ne zahteva ovaj ispit. To je u redu, jer tada vi birate svoj posao, jer vam se sviđa, i sutra da vam neko kaže da je uslov opstanka na poslu položen pravosudni ispit, ne bi izostajalo energije i motivacije da ga i položite.

Kod kojih pravnika se javlja problem?

Kod onih koji ne biraju posao koji vole, već su pustili da posao koji ne zahteva polaganje pravosudnog izabere njih.

Sigurni smo da ste čuli, – ,,Radiću posao koji ne zahteva Pravosudni, ja zaista nisam spreman/a da učim 3000 strana i da se izlažem tolikom stresu.”

Šta je za nekoga 3000 strana, ako će time ostavriti svoje snove! Dobiti jednu celinu pravničkog obrazovanja. dobiti uverenje o izdržljivosti, borbi, upornosti.

Uverenje o položenom Pravosudnom ispitu nije samo Uverenje o znanju koje ste stekli iz sedam oblasti pravne nauke, to je Uverenje o vašoj smelosti, odgovornosti, istrajnosti, to je dokaz da ste spremni da žrtvujete svoju energiju i vreme radi ostvarenje svojih snova i usavršavanja.

Zato ne bi trebali da dozvolite da profesija bira vas, već da vi birate nju.

Izazova će uvek biti, čak i težih i stesnijih od te materije koja je predviđena za polaganje ovog ispita.

Mnogu su položili, zašto ne bi položili i vi?

Mnogi su svoju profesiju birali sami, zašto ne bi vi izabrali da radite ono što bi vas ispunjavalo?

Što je više izazova to je potpunije iskustvo i znanje.

I što se više penjete stepenicama uspeha, to je lepši i sveobuhvatniji pogled!

Ne govorite pravosudnom ispitu ne, jer polaganje ovakvog ispita je izazov! A izazovi su za hrabre, a vi budite hrabri i odlučni dok se krećete ka ostvarenju svojih snova!

Za sve koji nemaju toliko vremena i motivacije, tu je i pomoć Kec priprema za pravosudni ispit koje čini ozbiljan i stručan tim predavača koji su organizatori okupili kako bi vam zajedno sa njima ovaj izazov učinili lakšim. Sledeći ciklus pripremne nastave počinje 6. oktobra i trajaće tri meseca, u okviru kojih polaznici slušaju predavanja iz svih 7 predmeta za usmeni deo i predavanja za pismeni deo pravosudnog ispita.

Tekst: Redakcija, autor teksta Ivana Karaklajić