Da li će se u okolini Valjeva iskopavati litijum

0
77
Da li će se u okolini Valjeva iskopavati litijum
Foto: Umicore.com

„Juro litijum ” odlučio da u blizini Divaca otvori površinski kop, navodi odbornik Radović u odborničkom pitanju lokalnom parlamentu.

Odbornik Skupštine grada Valjeva Ljubomir Radović, predstavnik opozicionog Lokalnog fronta Valjevo, uputio je lokalnom parlamentu pisanim putem odborničko pitanje koje se odnosi na najavljene projekte kanadske korporacije „Juro litijum” (Euro Lithium Inc), odnosno preduzeća „Juro litijum Balkan (Euro Lithium Balkan d.o.o.) sa sedištem u Divcima.

U odborničkom pitanju Radović poziva na dokument koji nosi naziv, preveden sa engleskog, „Tehnički izveštaj, procena mineralnih resursa i preliminarna procena ekonomičnosti nalazišta litijuma i borata kod Valjeva, Kolubarski okrug, Srbija”, iz kojeg izvodi zaključak da se radi o projektu eksploatacije litijuma i borata u neposrednoj blizini grada na Kolubari, u širem području sela Divci.

U izveštaju se navodi, prenosi Radović, da je u okolini Valjeva istražna bušenja prva obavila ovih dana mnogo pominjana kompanija „Rio tinto” (Rio Tinto), još 1997. godine, da su nastavljena 2003, da bi ih ova kompanija potom napustila. Od 2011. istraživanja su nastavile dve kompanije, „Litijumli” (LithiumLi) i „Juro litijum” (Euro Lithium). Nalazi su pokazali isplativost eksploatacije pomenutih minerala, pa se „Juro litijum” odlučio da u blizini Divaca otvori površinski kop, navodi odbornik Radović.

I dodaje da planirani pripremni radovi otkrivaju obim ove operacije ‒ za potrebe rudnika biće neophodno izmeštanje železničke pruge, puteva, ukrštanja puteva i pruge, izmeštanje električnih vodova od 110 i 220 kilovolti, zatim skretanje pojedinih delova toka reke Kolubare, rušenje stambenih i drugih zgrada…

„Eksploatacija litijuma i borata, poznato je od ranije, predstavlja postupak koji ugrožava životnu sredinu na velikim prostorima”, konstatuje u odborničkom pitanju Ljubomir Radović. U prilog ovoj tezi on citira izjavu Zvezdana Kalmara, predsednika Koalicije za održivo rudarstvo u Srbiji, datu povodom najavljene eksploatacije litijuma u dolini reke Jadar, u kojoj se navodi da taj postupak zahteva ogromne količine vode, energije i hemikalija „koje dolina Jadra neće moći da preživi”.

Imajući sve pomenuto u vidu, odbornik Ljubomir Radović postavio je Skupštini grada odborničko pitanje da li su organi grada Valjeva upoznati sa projektom korporacije „Juro litijum” i njegovim mogućim posledicama po već preterano zagađenu životnu sredinu. Ukoliko jesu, odbornik traži da mu se dostavi kratak rezime dosadašnjih saznanja o ovom projektu i podatak da li su, kada i sa kim o njemu vođeni razgovori i da li je grad u vezi s tim preuzeo neke obaveze.

„Ukoliko organi grada do sada nemaju saznanja o ovome, molim da skupština obaveže gradonačelnika, Gradsko veće ili neki drugi organ grada da prouči dokumentaciju o ovom projektu i o svojim nalazima obavesti skupštinu i javnost grada Valjeva”, naveo je odbornik Radović, tražeći da odgovor bude prosleđen i svim odbornicima Skupštine grada.

Izvor: Politika