subota, 13. apr 2024.
Home Biznis Poslovne vesti Četvorodnevna radna nedelja i u Srbiji

Četvorodnevna radna nedelja i u Srbiji

0
Četvorodnevna radna nedelja i u Srbiji

Kompanija „Menpauer Grup Srbija“ predstavila je koncept četiri radna dan u nedelji i tako se pridružila svetskom trendu o kojem se uveliko piše poslednjih meseci.Kompanija od 2020. posluje kao nezavisni klaster za Jugoistočnu Evropu koji pruža mogućnost za fleksibilnije modele poslovanja.

Zato je i počela svoj pilot projekat četvorodnevne radne nedelje sa ciljem da manji broj radnih sati dovede do srećnijeg, zdravijeg i angažovanijeg kadra.

Tokom pilot projekta sprovedeno je istraživanje, koje je omogućilo da se na osnovu merljivih podataka donese odluka o njegovoj dugoročnoj primeni. Shodno tome, projekat četvorodnevne radne nedelje je usvojen za stalno.

Zašto četiri dana?

Veća motivacija zaposlenih, agilnost, mentalno zdravlje, odgovornost, viši kvalitet usluge, bolje performanse i digitalizacija procesa su ključne reči novog poslovnog poglavlja.

Rezultati istraživanja i analize u Srbiji tokom pilot projekta ukazali su na sledeće:- Na veću angažovanost i produktivnost zaposlenih, gde je 90,5% zaposlenih izjavilo da su osnaženi da efikasnije obavljaju svoje radne aktivnosti;

Na bolji balans privatnog i poslovnog života zaposlenih, gde 97% zaposlenih beleži pozitivan uticaj na balans privatnog i poslovnog;- Da je 91% zaposlenih izrazito saglasno da svoj budući karijerni put vidi u ovoj kompaniji (u odnosu na 75% pre realizacije pilot projekta);- Da će novi radni režim doprineti i ekološkom aspektu poslovanja jer će potrošnja energije biti smanjena;- Na osnaženu atraktivnost za nove kadrove;

 Na potrebu dežurstva jednog člana svakog tima tokom petog neradnog dana, kako bi se obezbedio kontinuitet poslovanja sa klijentima i partnerima;- Motivacija i drugih kompanija na slične akcije koje u fokus stavljaju svoje zaposlene.Kraći životni vek kompanija, rast fleksibilnosti, veća fluktuacija, veća vrednost intelektualne svojine kompanije u odnosu na materijalnu, dovode da iskustva za koje ne postoji jasna poslovna istorija.

Kadrovi sve više traže razlog zašto nešto rade (svrha) i to zahteva dodatne kapacitete kompanije. Ranije se liderska pozicija ogledala u postupanju prema jasno definisanim, konkretnim ulogama, a danas je važna vrednost autentičnost lidera i kompanija.

skustva pokazuju da tradicionalne kompanije gube bitku za mlade talente, jer je globalni trend da mladi žele sve više da rade u startapovima i tehnološkim kompanijama, te je zadatak svake kompanije da nađe personalizovan način kako da postane privlačan poslodavac.

Izvor: https://rs-lat.sputniknews.com/20220223/pocelo-je-cetvorodnevna-radna-nedelja-i-u-srbiji-1134669345.html?ref=fbsputnik&fbclid=IwAR2SngrRoxemswojkrodKNio3zdreIeLQs_aS83d7TxrWOQ9msEOR1yWHp0