Čeka nas bum u primeni solarnih panela

0
47
Čeka nas bum u primeni solarnih panela
Foto: National Geographic Srbija

Novi zakon o energetskoj efikasnosti, čije usvajanje se uskoro očekuje, mogao bi da napravi „bum“ u primeni solarnih panela, kažu u Privrednoj komori Srbije, koja bi trebalo da vodi registar pružalaca energetskih usluga.

U PKS navode da će biti omogućena primena solarnih panela gde god je to moguće, a da bi veliki broj malih proizvođača mogao da napravi jedan virtualni veliki generator obnovljivih izvora energije.

„Kao privatno lice, kao mali potrošači možete da na svojoj privatnoj instalaciji ili na poslovnom objektu izgradite, na primer, solarne panele i da za svoje potrebe trošite tu energiju“, naveo je savetnkik predsednika PKS za energetku Miroslav Lutovac.

Time se, napominje, smanjuje potrošnja preuzeta od snabdevača električne energije.

Lutovac dodaje da u periodima kada je potrošnja manja od proizvodnje iz obnovljivih izvora, viškovi mogu da se plasiraju u energetski sistem, budući da je novim zakonom o obnovljivim izvorima energije, čije usvajanje se takođe očekuje uskoro, predviđeno da u isto vreme neko može da bude i kupac i prodavac električne energije.

„Ako to krene na način i uz podršku kako je predviđeno, očekujem znatne investicije u narednom periodu i to ne samo sistemske, nego i od privatnih lica“, rekao je Lutovac.

To će, objašnjava, otvoriti veliki prostor i smanjiti ukupni pritisak i na Elektroprivredu, kao jednog od najvećih snabdevača, ali i na ceo sistem i doprineti stabilnosti.

Lutovac navodi da će biti dozvoljeno formiranje udruženja, odnosno zadruga koje će omogućiti da se mali proizvođači na određeni način organizuju i da svoje viškove u energiji iz obnovljivih izvora, u ekonomskom smislu, predstave na bolji način.

„Kada imate male snage, niste reprezentativni, niste interesantni za tržište, ali kad se povežete i svoje kapacitete ujedinite, onda je to sasvim drugačija priča“, kaže Lutovac.

Kako navodi, Registar pružalaca energetskih usluga biće na dobrovoljnoj bazi, u njemu će biti evidentirane kompanije koje pružaju energetske usluge i kao takav će biti podrška svim privrednicima koji bi hteli da se upuste u poboljšanje energetske efikasnosti.

„Evidentiraćemo sve firme koje se bave tom delatnošću, u našim redovnim kontaktima s privredicima promovisaćemo tu ideju“, rekao je Lutovac.

Objasnio je da će privrednici imati granaciju da će u tom registru naći firme sa podacima o tome koju vrstu usluga su radili, kakvi su rezultati, kakvo je zadovoljstvo njihovih korisnika i u tom smislu očcekuje da će im tako biti olakšan izbor.

Nova zakonska rešenja predviđaju uvođenje novog podsticajnog modela aukcija, tako što će se učesnici takmičiti nudeći najpovoljniju cenu po kojoj su spremni da prodaju energiju iz obnovljivih izvora.

Predviđeno je i formiranje Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti kao organa u okviru Ministarstva rudarstva i energetike, umesto dosadašnjeg Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti.

Time će biti omogućeno da sredstva budu dostupna i građanima, kako za nabavku energetski efikasnih proizvoda tako i za unapređenje energetske efikasnosti stambenih zgrada, buduću da su u prethodnom periodu sredstva iz budžetskog fonda dodeljivana jedinicama lokalne samouprave.

To će, kako navode u PKS, podstaći investicije koje će doprineti smanjenju potrošnje energije u svim sektorima, smanjenju negativnog uticaja sektora energetike na životnu sredinu, odnosno na klimatske promene i poboljšanju standarda građana.

Izvor: AGROSMART