sreda, 3. maj 2023.
Home Pravo Pravne vesti 28. februara obeležen je dan advokature Srbije.

28. februara obeležen je dan advokature Srbije.

0
28. februara obeležen je dan advokature Srbije.

Reč advokat, prvi put se pominje u Zakonopravilima Svetog Save iz 1219. godine kada je propisano da će svaki onaj koji je gluv, nem ili nema sredstava da bude zastupan na sudu, dobiti svog odvjetnika da ga zastupa. Koreni advokature u Srbiji sreću i u Dušanovom zakoniku iz 1349. godine koji propisuje da će sirotinji koja nije u stanju da se parniči ili brani biti dat zastupnik da se za nju parniči. Ovo su neki od dokaza postojanja advokatske profesije i njene neophodnosti u bilo kom društvu koje želi da se naziva civilizovanim. “Suprotstavljanje bezakonju i bilo kom ugrožavanju prava građana jeste istorija srpske advokature”, navodi se na sajtu AKS.

Savremena advokatura ustanovljena je u Srbiji Zakonom o pravozastupnicima donetim na predlog Vlade Ilije Garašanina 28. februara 1862. godine za vreme vladavine Kneza Mihaila Obrenovića. Advokatura je nezavisna i samostalna služba pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima. Advokat jje lice koje je upisano u imenik advokata i položilo advokatsku zakletvu i bavi se advokaturom; Pre polaganja advokatskog ispita neophodno je položiti pravosudni ispit. Tim priprema za pravosudni KEC grupe koji okuplja profesore i sudije koji polaznici prenose teorijska i praktična znanja olakšava polaganje ovog ispita, a polaznicima omogućava brži put ka advokatskoj profesiji. Više informacija na linku: http://www.kongresniedukativnicentar.rs/pripremezapravosudni-noviciklus