12 razloga zašto je potrebno uvesti sistem upravljanja kvalitetom

0
40
12 razloga zašto je potrebno uvesti sistem upravljanja kvalitetom
Foto: Rolling World

Ako pođemo od toga da je kvalitet prisutan u svakodnevnom životu, nameće se potreba za njegovim sveobuhvatnim izučavanjem.

Šta je zapravo kvalitet?

Postoji pet pristupa u definisanju kvaliteta:

 1. Filozofski transcendentni pristup
 2. Ekonomski pristup zasnovan na proizvodu
 3. Pristup ekonomije, marketinga i operativnog upravljanja zasnovan na korisniku
 4. Pristup upravljanju operacijama zasnovan na proizvodnji
 5. Vrednosni pristup

Filozofija kvaliteta nije uvek najjasnija, stoga je osnovni zadatak razumevanje samog koncepta, a potom i uticaj na edukaciju i primenu kroz razne programe, kako bi se stekla kolektivna svest o samom kvalitetu. Sve je to moguće postići razvijanjem inovativne kulture u kojoj će učestvovati zaposleni, tako što će biti glavni nosioci svih promena, primenjujući usvojena znanja.

Dakle, ukoliko postoji potreba da se zadovolji krajnji potrošač, neophodno je implementirati  kvalitet u svim fazama poslovanja, što bi značilo od poslovne etike same kompanije, preko kvaliteta tehnologije, kadrova, marketinga i menadžmenta, do same usluge.

U komentaru ispod pročitajte kojih to 12 razloga za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom mi izdvajamo. 🙂

Uvođenjem sistema upravljanja kvalitetom u kompaniji dolazi do:

 1. Povećanja produktivnosti
 2. Povećanja efikasnosti i fleksibilnosti
 3. Smanjenja vremena proizvodnje
 4. Smanjenja grešaka
 5. Povećanja motivacije i komunikacije
 6. Boljeg upravljanja ljudskim potencijalima
 7. Boljeg korišćenja resursa
 8. Efikasnije kontrole rada
 9. Povećanja konkurentnosti
 10. Uvođenja novih procesa
 11. Lakšeg ostvarivanja strateških ciljeva
 12. Bolje usmerenosti na kupce

Sigurno ste čuli da ljudi kažu “neka košta koliko god da košta, ako je kvalitetno”. Ukoliko želite da i vaš proizvod (ili kompanija) bude opisan tako među kupcima, pišite na info@organination.com da zakažete besplatne konsultacije ili da zatražite besplatan primerak naše brošure kurseva.

Autor: Nina Miljković, Founder & CEO

Izvor: MIT